История

От хората на покосеното от чумата през 1756 година село Лаката, малко семейство се било спасило. През 1766 някои от оцелелите от чумата семейства трябвало се преселят на друго място. Те избрали за подходящо място на север от вече запустялото им селище, надолу по р. Мала покрай един дълбок дол, през който "люто" се минавало тогвава. 

От това положение или качество на дола е получило името си новото селище - Люти дол.Това място е било избрано, защото:

1.непроходимо

2.скрито- в едрите орехови гори, които били покрай реката и доловете

3.защото близо до  дълбокия дол е имало голям извор, изтичащ под варовита скала, имало е и бистра вода.

 

За да се избере това непроходимо и скрито място били размирните тогава времена - разбойническите шайки на кърджалиите, грабежите.

 

Новото поселище Люти дол  започнало да расте. Добрите климатични  и стопански условия, примамвали нови и нови хора и те започнали да се преселват в Люти дол.