Културни забележителности

 

Черепишкия манастир имал доста недвижими имоти в землището на селото.Много от хората ги обработвали, ръководени от игумена Дядо Йосив, който често посещавал селяните. Това сближаване с тях породило самоинициатива в него и той решил да им помогне да си открият училище.

 

На 26.10.1856 г. било открито с 25 ученика, първият учител в училището бил Пендо Филов-завършил килийното училище в гр.Враца. Той получавал годишна заплата от учениците, като получавал по 5 гроша и един шиник жито или царевица годишно.

 

Децата са седели на дълги дъски и писали на каменни плочи, подпрени на коляно. Освен на четмо и писмо, учителят ги учел и на занаят, абаджилък–шев. През есента на 1883 новопостроената сграда отворила врати за 75 ученика, имало вече четири отделения и първи прогимназиален клас. Втази сграда имало и две големи класни стаи и една по-малка учителска, където стоял учителят.

В Лютидолското училище се учили децата от селото и от съседните села.

Откриват се трапезария, в която се хранели децата от селото и съседните села, изградени са художествени състави-театрални, певчески с тригласен хор.

На 19.03.1938 г.-пиеса "Трите сирачета"

На 3.03.,24.03, 1 юни, 9 септември са се провеждали екскурзии из страната, за да опознаят децата своята родина.

На 05.07.1974 г. се е провело тържество на учениците с посещение на лобното място в Лакатник, където през 1923 загинали група въстанници и сега там има паметник.